logo stichting Vrienden van de Sahel
logo stichting Vrienden van de Sahel

Actueel project

Kalifabougou
 Molens 

 voor   Kalifabougou 

direct naar doneer-link

project
multifunctionele molens (maalmachines)

locatie
Kalifabougou (een gemeente van 11 dorpen) (kring Kati, regio Koulikoro)

project-initiëring
2019

partner
AMAS

status
werving van financiën

beoogde realisatie-datum
onbekend

budget/kosten
8.000 euro per molen

omschrijving
Kalifabougou, een gemeente op ongeveer 40 kilometer afstand van hoofdstad Bamako, bestaat uit 11 dorpen. Tussen de dorpen is een hechte band.

Het landschap is hier weliswaar dor, maar met de aanwezigheid van redelijk wat moringabomen niet kaal. De bodem is vruchtbaar en zeer geschikt voor landbouw. Er zijn meerdere groentetuinen van bescheiden omvang, waar fruitbomen staan en naast allerlei groente ook gierst, maïs en karité wordt verbouwd.

Met het meestal droogliggende nabije riviertje is men aangewezen op het gebruik van grondwater. Vanwege het in de loop der jaren gezakte grondwaterpeil vallen de oude waterputten geregeld droog. Ze zijn dringend aan een opknapbeurt toe.

Met hopelijk een renovatie van groentetuinen en waterputten in het vooruitzicht, wensen de vrouwen alvast enkele molens. Daarmee kunnen zij dan o.a. gierst, maïs en karité malen.

Voor de bereiding van maaltijden is dat dagelijks terugkerend handwerk met stampers: zwaar en tijdrovend. Die tijd en energie kunnen zij veel beter besteden aan werk in de tuinen. Bovendien verkoopt graan in gemalen vorm ook veel makkelijker op de markt. Zo´n molen is derhalve geen luxe, maar een simpel en doeltreffend middel om een hele gemeenschap direct vooruit te helpen.

Helpt u mee?

logo ANBIKalifabougou

Malen van graan, groente, karité of maïs is zwaar werk en ...

Kalifabougou

... gaat écht veel makkelijker en sneller met een molen.

Kalifabougou

Uit de folder: de molens worden via een band aangedreven door een electro- of dieselmoter.


       directe hulp eenvoudig beter

directe hulp 
eenvoudig beterterug naar boven