logo stichting Vrienden van de Sahel
logo stichting Vrienden van de Sahel

Actueel project

Kalifabougou
 Molens 

 voor   Kalifabougou 

direct naar doneer-link

project
multifunctionele molens (maalmachines)

locatie
Kalifabougou (een gemeente van 11 dorpen) (kring Kati, regio Koulikoro)

project-initiëring
2019

partner
AMAS

status
werving van financiën / gedeeltelijk in uitvoering

beoogde realisatie-datum
onbekend

budget/kosten
8.000 euro per molen

omschrijving
Kalifabougou, een gemeente op ongeveer 40 kilometer afstand van hoofdstad Bamako, bestaat uit 11 dorpen. Tussen de dorpen is een hechte band.

Het landschap is hier weliswaar dor, maar met de aanwezigheid van redelijk wat moringabomen niet kaal. De bodem is vruchtbaar en zeer geschikt voor landbouw. Er zijn meerdere groentetuinen van bescheiden omvang, waar fruitbomen staan en naast allerlei groente ook gierst, maïs en karité wordt verbouwd.

Met het meestal droogliggende nabije riviertje is men aangewezen op het gebruik van grondwater. Vanwege het in de loop der jaren gezakte grondwaterpeil vallen ook de oude waterputten geregeld droog. Ze zijn dringend aan renovatie toe.

Met hopelijk een renovatie van groentetuinen en waterputten in het vooruitzicht, wensen de vrouwen alvast enkele molens. Eigenlijk gaat het om een set apparaten: de molen zelf bestaat uit een stellage met een invoerbak en draaiende maalschijven. Die worden via een band aangedreven door een dieselmotor, gekoppeld aan een brandstoftank. Met de molen kan o.a. gierst, maïs en karité gemaald worden.

Voor de bereiding van maaltijden is dat vooralsnog dagelijks terugkerend handwerk met stampers: zwaar en tijdrovend. Die tijd en energie kunnen de vrouwen veel beter besteden aan werk in de tuinen. Bovendien verkoopt graan in gemalen vorm ook veel makkelijker op de markt. Zo´n molen is derhalve geen luxe, maar een simpel en doeltreffend middel om een hele gemeenschap direct vooruit te helpen.

Dit project is deel van een groter plan in gemeente Kalifabougou met renovaties aan waterputten en groentetuinen in alle dorpen.

update
Met de installering van molens op 2 locaties is het project op gang gekomen. Vanwege de centrale ligging is gekozen voor de dorpen Abbebougou en Boidioubougou. De molens kunnen op verschillende standen worden ingesteld, voor het malen van allerlei gewassen, graan, noten etc. Ze werden meteen intensief gebruikt. Merendeels worden nu gierst en karité gemalen. Wanneer de groentetuinen opgeknapt en uitgebreid zullen zijn volgen ook rijst en pinda´s etc.

Dat zal de volgende fase van het project zijn: meer molens, waterputten en groentetuinen.

Helpt u mee?


Kalifabougou

In een nieuw opgetrokken schuur in Boidioubougou staan de molens droog en veilig. Sinds de feestelijke opening is de voorziening dagelijks zeer in trek, ook bij de vrouwen uit de omliggende dorpen.


bereiding karitéboter
Karitébomen komen in het Afrikaanse savanne-landschap voor, waaronder grote delen van Mali. Ze groeien her en der, niet in plantages. De bomen zijn daar niet zo geschikt voor, want pas vruchtdragend op een leeftijd van 20 jaar en de noten bij 45 jaar pas van een kwaliteit om te verwerken.

Kalifabougou

Bewerking van karité in Abbebougou: vlnr malen van de ontschilde en gewassen noten, wassen en kneden tot pasta, destillatie van de oliën door verhitten


Dit procedé, dat met tussentijds fermenteren, rusten en drogen enkele weken in beslag neemt, vereist een reeks aan handelingen: rapen/plukken, wassen, pellen van de dikke groene buitenschil (dit kan nu de molen!), drogen, kraken (wederom nu door de molen i.p.v. met de stamper!), roosteren, wassen en (met de hand) kneden tot een half-vloeibare pasta, verhitten, de bovendrijvende olie zeven, laten afkoelen en stollen tot de uiteindelijke 'puur natuur' (klasse A) karitéboter, weldaad voor de huid. In onderstaande video wordt dit proces gevolgd, handmatig en met stampers!


doneren
Onze stichting opereert zonder winstoogmerk. Een gift aan Vrienden van de Sahel komt direct ten goede aan onze projecten in Mali, zonder verdere tussenkomst van derden. Bij werkwijze staat dat toegelicht.

Een donatie is makkelijk geregeld via iDEAL, door te klikken op onderstaande qr-code of die met de telefoon te scannen.

logo ANBI


doneren via qr code       directe hulp eenvoudig beter

directe hulp 
eenvoudig beteronze actuele projecten

terug naar boven