directe hulp   eenvoudig beter             

Stichting Vrienden van de Sahel


doelstelling


Wij steunen in Mali duurzame kleine projecten, die bijdragen tot de verbetering van primaire levensomstandigheden, vooral voor vrouwen:
De jaarlijkse regen valt binnen enkele weken of niet. Wat niet wegloopt, dringt in de grond of verdampt. Alleen dicht bij een rivier is men onafhankelijk van grondwater, dus putten: 12 tot 80 meter diep, zelden voorzien van een pomp of katrol, gewoon met een leren zak aan een touw. Een zak van 3 liter in een put van 20 meter, legt dus 120 meter af om een emmer van 9 liter te vullen.

Er is een strikte werkverdeling: mannen zorgen voor de granen, vrouwen voor de groente. Tuinwerk is zwaar. Alleen al 2 x daags watergeven, vroeg in de morgen en tegen de avond, is een karwei.

Putten zorgen voor schoon water en tuinen voor een evenwichtiger voeding. Maar veel vrouwen sterven in het kraambed, ondanks de vroedvrouwen, die meest ook de overige medische zorg op zich nemen. Gebrek aan medicijnen en karige inrichting van de kraamkliniekjes zijn er de oorzaak van.

Er is leerplicht en toch maakt 25%, vooral meisjes, de basisschool niet af. Voorts het probleem van de vele inheemse talen, thuis en onder elkaar gesproken, terwijl lessen in het Frans worden gegeven. Want het Frans is wel hun venster op de wereld.

Tuinen leveren vaak meer op dan de mensen zélf verbruiken. Het overschot wordt op markten verkocht. Dit geldt ook voor neven-activiteiten als potten bakken, stoffen verven, zeep maken, enz. en dat levert wat geld op.

waarom Mali ?

Maar, in tegenstelling tot andere Afrikaanse landen, heeft Mali de spanningen tussen de vele ethnische groeperingen weten te sussen. Daarmee is de kans op verloren gaan van ontwikkelingshulp door burgeroorlog nagenoeg nihil.

Mali in West-Afrika is 32 x Nederland, grotendeels woestijn, met ± 12 miljoen inwoners. De bevolking groeit, maar de woestijn ook, dus minder grond om meer mensen te voeden. Het is een agrarisch land, sterk afhankelijk van regenval, die tussen 1973 en 1987 nagenoeg geheel uitbleef. In die tijd stierf het vee bij duizenden, kwam het gewas niet op en verhongerden de mensen. Het land kwam daardoor in zijn ontwikkeling op elk gebied nog verder achterop.

Voorts ligt Mali vanaf de grens rond 1000 km van zee, zonder goede waterverbinding. Dus alle in- en export geschiedt per trein, auto of vliegtuig; met hoge vervoerskosten als gevolg.

In de Middeleeuwen was Mali niet arm. Er werd volop goud gevonden, er was een levendige handel door de Sahara en de universiteit van Timboektoe was wereldberoemd. Onderlinge oorlogen, de Marokkaanse bezetting, de Franse kolonisatie van 1892-1960 en andere oorzaken maakten daar een eind aan.

Sinds 1960 is Mali ´onafhankelijk&´ en vanaf de jaren ´90 een democratie.

werkwijze


Een project begint met een initiatief van een van de contacten uit Mali:
Ter controle bezoekt een bestuursdelegatie om het jaar, op eigen kosten, zowel de gesteunde projecten als de kantoren van de betrokken partner(s)/NGO´s. De leiders van deze organisaties kent Coks al 20 jaar persoonlijk.
Wij werven donateurs en zamelen geld in door: Heeft u interesse in een stand, een bijeenkomst?
Of hebt u een idee voor een actie?

Neem contact met ons op.

Wij hebben persoonlijk beleefde verhalen, met foto´s, video, muziek en originele voorwerpen uit Mali.

huidig project


Douentza

Wij vragen uw aandacht en steun voor een project van APROSEDE in Douentza. Het is een vervolg op het al gereed gekomen klasje voor gehandicapte kinderen, dat deel uitmaakt van een dagopvang. Om het toezicht op de kinderen te verbeteren, blijkt het nodig het terrein te omheinen. Ook wil men toiletten aanleggen. De fundamenten liggen er al, maar de middelen voor de bouw ontbreken vooralsnog.
Er is nog meer te verwachten van Douentza, want APROSEDE wil zich ook gaan inzetten voor weeskinderen. Zo komt dikwijls het ene project uit het andere voort. Tijdens onze bezoeken is dat te merken.

vorige projecten


Bamako Banankabougou Bangassi Diallassagou Douentza Hamdallaye Kikara Kita (regio) Konkoro Konna Makana Mangoni Mamaribougou Sévaré Sogonafing

reisverslag


Coks en Fabiola waren in november 2005 voor het laatst in Mali. Zij hebben daar op eigen kosten door het land gereisd om de voortgang en de resultaten van enkele projecten te bekijken en de direct betrokkenen te spreken.

7 november
Coks en Fabiola vertrekken naar Mali voor het tweejaarlijkse projectenbezoek. In de bagage o.a een grote koffer met medicijnen en medische apparaten van dokter Andriessen en apotheker Mol, brillen en pennen. Bij aankomst in Bamako worden zij begroet door dokter Barry en de heren Boré en Tangara van de Malinese partner NGO´s.

8 november
Het reisplan wordt gemaakt, geld gewisseld, matrassen en mineraalwater gekocht en ten kantore van ACD en ASM worden de projecten besproken.

9 november
Bezoek aan de school met 2500 leerlingen in Faladié, die via AMAS/ACD en NCDO een extra lokaal kreeg. Tevredenheid alom. Een enkel détail wordt alsnog geregeld.

10 november
Op weg naar Ségou. Overnachten in hotel l´Auberge.

11 november
Per prauw de Niger over, dan 2 uur lang in de zon, hotsend op een ezelskar naar Mamaribougou. Overnachten op het erf van de famiie Boré, op de matras, onder de klamboe.

12 november
Om 5 uur gewekt door hanen, geiten en koeien. Na het ontbijt bezoek van dorpshoofd, schoolhoofd en voorzitster vrouwengroep. Dan met veel kinderen naar het schooltje. Je kunt aan hen zien hoe droog het hier is: het zand kleeft aan ze. Maar het schooltje is er, voor 400 kinderen uit 4 dorpen. Dank zij de waterput groeit de beplanting snel en zal de overlast door inwaaiend zand spoedig verminderen. Er worden pennen en brillen uitgedeeld en de vrouwengroep vraagt steun voor een zeep fabriekje, voor eigen gebruik en verkoop.Is inmiddels gerealiseerd.

13 november
Per ezelskar en prauw terug naar Ségou, dan per auto naar het verre Douentza. Met de vrouwen van APROSEDE naar het nieuwe klasje voor gehandicapte kinderen, dat er solide en verzorgd uitziet. Bij Fatoumata Ongoïba wordt het vervolg besproken: omheining van het terrein en bouw van toiletten. Dit is ons huidige project! Ook hier pennen en medicijnen. Overnachting op een erf.

14 november
Alweer een lange reis, naar Diallassagou, ten zuiden van Bandiagara. De tuin, met o.a. gierst, tamarinde, dadels en baobab, ziet er goed uit. Er werken hier rond 120 vrouwen, voor eigen gebruik én markthandel. Het kraamkliniekje heeft nu goede bedden, een onderzoekstafel, een kast, een bank weegschalen enz. Bezoek aan de markt.

15 november
Weer naar Ségou, waar Coks namens de Associated Country Women of the World bij CERDEPE een project bezoekt. Een vriendendienst dus. Overnachting in hotel l´Auberge.

16 november
Terug naar Bamako. Medicijnen afgeven bij dokter Barry en met Tangara de reis naar regio Kita bespreken.

17 november
Naar Kita. In de volgende dagen bezoeken aan Fougna Moribougou, Kolena, Diangola, Kodofara, Golobilladji Boro en Fougna Brigo; de 7 dorpen, die elk werden voorzien van een waterput, groentetuin met afrastering, graanmolen, ezelkar voor vervoer naar de markt en een schoolklas met lesmateriaal, overdag voor kinderen en ´s avonds voor vrouwen. In de tuin o.a. bonen, bananen, uien, aubergines, maniok en sla. Alles klaar of in het laatste stadium van afwerking. Mensen blij.

20 november
Bangassi was de laatste stop. Ontvangst met zang en uitbundige dans. Een mooie tuin met 3 diepe putten. Medicijnen voor het kliniekje. In het klaslokaal geven 4 vrouwen, daartoe opgeleid, 3 uur per week les aan 80 vrouwen. Daarna terug naar Bamako.

21 november
Besprekingen, afscheid nemen en
´s avonds laat terug naar Amsterdam.

22 november
Aankomst Schiphol.


partners


Zowel in Mali als in Nederland werk(t)en wij samen met anderen:

Dokter Barry was oprichter van AMAS, de eerste NGO in Mali (Non-Governmental Organisation, een organisatie, vrij van overheidsinmenging).

Bij hem werkten in 1987 o.a. de heren Boré en Tangara, die later overstapten naar de NGO´s ASM en ACD. Ook ontmoette Coks bij dokter Barry de Dogon-prinses Fatoumata Ongoïba, oprichtster van APROSEDE. Met alle vier en met hun organisaties onderhouden wij goede relaties.

Wij prijzen ons ook gelukkig met de relatie tot onze Nederlandse partners. Zonder hun steun, die vaak een verdubbeling en in een enkel geval zelfs een vervijfvoudiging van onze eigen inbreng betekent, was er niet zo veel bereikt.

bestuur